پاسخ به مراجعه کنندگان جهت پیگیری در مورد انتخابات اتحادیه

پاسخ به مراجعه کنندگان جهت پیگیری در مورد انتخابات اتحادیه

  • شنبه ۰۳ مهر

هادی رضائی رئیس اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار و رسته های وابسته شهرستان ارومیه در پاسخ به مراجعه کنندگان جهت پیگیری در مورد انتخابات اتحادیه اعلام نمودند در مرحله اول به علت عدم تکمیل ظرفیت ثبت نام کننده انتخابات اتحادیه به مرحله دوم محول گردیده که از طریق سازمان صمت اطلاع رسانی خواهد شد . به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد . 
( روابط عمومی اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار و رسته های وابسته کلانشهر ارومیه )