پیگیری مشکلات

پیگیری مشکلات

  • جمعه ۲۱ آذر

باسلام

 همکاران محترم تمامی مشکلات کلیه اعضای  تحت پوشش توسط هئیت مدیره  از قبیل دریافت مبلغ ما به التفاوت سهمیه بنزین - دوگانه سوز کردن خودروها - بیمه رانندگان و سایر موارد از سوی مسولین استانی و کشوری به جد در حال پیگیری میباشد به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهدشد .

هادی رضائی رئیس اتحادیه صنوف مربوطه اضافه کرد باتوجه به اینکه پروانه های منقضی مهلت . شامل این طرح نمیباشند و خود بخود از سامانه اصناف حذف میگردند وخدمات ارایه شده به رانندگان معرفی شده از آن آژانس ابطال میگردد. لذا جهت جلو گیری از این اتفاق هر چه سریعتر نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایید . در غیر اینصورت عواقب بعدی به عهده مدیر مربوطه میباشد .
( روابط عمومی اتحادیه تاکسی تلفنی - وانت بار و رسته های وابسته  کلانشهر  ارومیه )