معرفی رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ،وانت بار اذربایجان غربی

معرفی رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ،وانت بار اذربایجان غربی

  • جمعه ۲۸ اردیبهشت

هادی رضایی 

رئیس اتحادیه

 

جبرائیل جلیل زاده دویران

 نایب رئیس اول اتحادیه

 

عبد اله باقری

 نایب رئیس دوم اتحادیه

 

رحیم قلیزاده  

 دبیر اتحادیه

 

تورج خوئی علی بیگلو

 خزانه دار اتحادیه

 

نادر ضیائی

 عضو هیئت مدیره 1

 

علی عطا کشتیبان

 عضو هیئت مدیره 2

 

مجید لطفی

 بازرس اصلی اتحادیه