اعضای تحت پوشش مجهز به تجهیزات امنیتی میشوند

اعضای تحت پوشش مجهز به تجهیزات امنیتی میشوند

  • دوشنبه ۱۲ مهر

( اعضای تحت پوشش مجهز به تجهیزات امنیتی میشوند )
هادی رضائی رئیس اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار و رسته های وابسته شهرستان ارومیه اعلام نمودند در پی تلاش های پیگیرانه هئیت مدیره از مقامات انتظامی و موسسه حفاظتی مراقبتی فدک رانندگان تحت پوشش برای دفاع از جان خود مجهز به تجهیزات امنیتی ( شوکر الکتریکی و اسپری گاز اشک آور ) میشوند جهت تکمیل پرونده با معرفی از محل فعالیت خود به اتحادیه مراجعه نمایند. 
( روابط عمومی اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار و رسته های وابسته کلانشهر ارومیه )