انتخابات داخلی اتاق اصناف مرکز آذربایجان غربی

انتخابات داخلی اتاق اصناف مرکز آذربایجان غربی

  • چهارشنبه ۳۰ خرداد

انتخابات داخلی اتاق اصناف مرکز آذربایجان غربی برگزار گردید 

ونتایج به شرح زیر میباشد:

اصغر طاهری پور   :    رئیس 


عزیز عسگر اوغلی  :    نائب رئیس اول 


یونس حساس      :    نائب رئیس دوم 


اسماعیل جنگخواه :    دبیر 


پرویز آهنگر           :     خزانه دار 

 

اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ، وانت بار ، و رسته های تحت پوشش