مدیران آژانس های تاکسی تلفنی ارومیه، داد خود را نزد استاندار دولت بردند

مدیران آژانس های تاکسی تلفنی ارومیه، داد خود را نزد استاندار دولت بردند

  • پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت
هادی رضایی با اعلام این مطلب گفت: پیش از این از اعمال سیاست های دوگانه بر آژانس های تاکسی تلفنی ناله ها کردیم و داد خود را پیش استانداران دولت نهم و دهم بردیم، ولی استانداران دو دولت قبلی فقط وعده سر خرمن دادند و دست ما را توی پوست گردو گذاشتند.   وی گفت: مهندس قربانعلی سعادت سومین استانداریست که اعضای اتحادیه آژانس های تاکسی تلفنی برای رفع و و رجوع کارشان نزد وی مراجعه کرده اند ولی رجائ واثق داریم که شیخ الشیوخ استانداران کشور با ریش سفیدی و کدخدامابانه این معضل چندین ساله و سیستم دوگانه مدیریتی اعمال شده بر آژانس های تاکسی تلفنی را یک بار برای همیشه حل خواهد کرد و نخواهد گذاشت که اعمال نفوذ کنندگان بر پر ونده این بار هم مثل دفعات قبل با اعمال نفوذ از به سرانجام رسیدن این پرونده جلوگیری نمایند.

این مقام مسئول گفت: اعضای هیئت رییسه اتحادیه آژانس های تاکسی تلفنی نامه ای تسلیم استاندار آذربایجان غربی نموده  و خواستار واگذاری پرونده های این موسسات از سازمان تاکسیرانی به اتحادیه های صنفی شدند