دیدار رئیس اتحادیه هادی رضائی با سردار خرم نیا

دیدار رئیس اتحادیه هادی رضائی با سردار خرم نیا

  • سه شنبه ۲۰ آذر

دیدار صمیمی رئیس اتحادیه هادی رضائی با سردار خرم نیا و عرض تبریک از انتخاب بجا و شایسته ایشان برای فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی و صحبت های مقدماتی برای رفع مشکلات اتحادیه تاکسی تلفنی و رسته های وابسته و وعده فرماندهی محترم برای جلسه اختصاصی در اولین فرصت برای بیان مشکلات حمل و نقل و مساعدت های نیروی انتظامی در رفع آنها"