رييس اتحاديه تاکسي تلفني اروميه: سازمان تاکسيراني بايد واحدهاي فاقد پروانه كسب را به اتحاديه معرفي کند

رييس اتحاديه تاکسي تلفني اروميه: سازمان تاکسيراني بايد واحدهاي فاقد پروانه كسب را به اتحاديه معرفي کند

  • چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت

آژانس‌هاي تاکسي تلفني اروميه تابع شهرداري نيستند. هادي رضايي، رييس اتحاديه تاکسي تلفني اروميه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان مطلب فوق افزود: آژانس‌هاي تاکسي تلفني از ابتداي شروع به فعاليت صنف بوده و تابع شهرداري نيستند. وي افزود: چنانچه وزارت بازرگاني دستوري در راستاي تابعيت آژانس‌هاي تاکسي تلفني به شهرداري ندهد از ارائه پرونده براي تابعيت به شهرداري خودداري مي‌شود. رضايي چند منظوره بودن موسسات اتومبيل‌هاي کرايه را علت اصلي براي تابع نبودن اين صنف به شهرداري دانست و افزود: با توجه به چند منظوره بودن موسسات اتومبيل‌هاي کرايه فعاليت اين موسسات مختص محدوده شهري نيست و با قانون صنفي اداره مي‌شود. وي با اشاره به عدم وجود مشکل در رابطه با اين موضوع در ساير استان‌ها گفت: بر اساس استعلام‌هاي انجام گرفته از ساير استان‌هاي کشور آژانس‌هاي تاکسي تلفني در سطح کشور با اداره تاکسي تلفني‌ها توسط صنف مشکلي ندارند. رضايي بر ادامه روند پيگيري اين موضوع از طريق سازمان بازرگاني استان از رياست مرکز اصناف و دبير هيات عالي کشور خبر داد. وي با اشاره به اينکه پروانه بهره برداري توسط سازمان تاکسيراني صادر مي‌شود، گفت: پروانه كسب براي متقاضيان راه اندازي آژانس تاکسي تلفني از طريق سازمان تاکسيراني و پروانه کسب توسط اتحاديه و مجوز توسط شهرداري صادر مي‌شود ولي صدور مجوز از طريق شهرداري و پروانه كسب توسط تاکسيراني عاملي براي تابعيت آژانس‌هاي تاکسي تلفني اروميه به شهرداري نيست. رييس اتحاديه تاکسي تلفني اروميه در خاتمه افزود: متاسفانه تاکنون سازمان تاکسيراني واحدي را براي دريافت پروانه کسب معرفي نکرده است.