مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل

  • پنجشنبه ۱۶ مرداد

همکاران محترم
با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، شما می توانید تا پایان مرداد ماه اظهارنامه خود را بصورت الکترونیکی در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به آدرس tax.gov.ir  ارائه نمایید.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور